Mise školy

Je pro nás důležité, aby Vaše dítě utvářelo a rozvíjelo svou osobnost v bezpečném, podnětném a partnerském prostředí tak, aby bylo dobře připravené na další vzdělávání.