Proměna školní zahrady – projekt

Výzva k podání nabídek

Projektová dokumentace: Návrh ZŠ Velké Přílepy ZPRAVA

Projektová dokumentace: Osazovací plán 

Projektová dokumentace: Osazovací plán – vytyčovací výkres

Projektová dokumentace: Povrchy – specifikace ploch 

Projektová dokumentace: Stávající stav a kácení 

Projektová dokumentace: Studie v půdorysu 

Projektová dokumentace: Terénní úpravy – vytyčovací plán

Krycí list nabídky

ČP – základní způsobilost

ČP – technická způsobilost

Návrh Smlouvy o dílo

Slepý výkaz výměr – položkový rozpočet

 

Zahrada – úpravy