Školské poradenské zařízení

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje v Mělníku.

adresa: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Bezručova 109, 276 01 Mělník.

tel.: 315 623 045

e-mail: melnik@pppsk.cz

Poradna má pracoviště v Mělníce, v Kralupech a v Roztokách-Žalově.