SOUTĚŽ MLADÝ DEMOSTHENES

Mladý Demosthenes je celostátní soutěž v umění komunikace. I na naší škole proběhla jedno květnové odpoledne tato dětmi oblíbená soutěž.

Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně a to ve dvou kategoriích podle ročníků. Všichni účastníci soutěžili v minutovém až dvouminutovém monologu na připravené i na nepřipravené téma.

Letošního školního kola se zúčastnilo devět žáků v I. kategorii (6. a 7. ročník) a čtyři žáci v II. kategorii (8. a 9. ročník).

Z projevů jsme se dozvěděli například o sportech, o zvířatech, o domácích mazlíčcích a péči o ně, o kamenech, ale také o fungování 3D tiskárny a o vojenské technice.

V mladší kategorii zvítězil V. Šourek ze VII. C a ve starší kategorii M. Kuník z IX. B.

 

Kdo byl vlastě Demosthenes?

Byl to athénský politik a řečník, který žil více než 300let př.n.l.

V mládí vystudoval i přes výraznou vadu řeči rétoriku. Později se živil psaním soudních řečí.

Po bitvě u Kránnónu v roce 322 př.n.l. byl odsouzen k trestu smrti a uprchl z Athém na ostrov Poros, kde se vzhledem nerespektování chrámového azylu ze strany jeho nepřátel otrávil.

Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka a podle jeho řečí proti Filipu II. Makedonskému vzniklo pojmenování filipika.

 

Vítězům gratulujeme a všem mluvčím děkujeme za milý zážitek.

Irena Hajdová, Jitka Farová, Michal Peroutka

Škola v přírodě II. A, IV. B – 4. den

Dnes ráno jsme se vydali na výlet na rozhlednu Královka. Počasí nám přálo, takže jsme si cestu užili. Z vrcholu rozhledny se nám naskytl nádherný výhled na okolní krajinu. Bylo to úžasné!

Po obědě jsme se přesunuli do lesa, kde měli děti připravenou hru „Vracečka“. Cílem hry bylo najít postupně 32 znaků a zakreslit je do tabulky. Byla to skvělá zábava a děti do hry daly své poslední síly dne.

Večer jsme zakončili diskotékou. DJka hrála ty nejlepší hity na přání. Tato perfektní tečka ukončila náš pobyt na škole v přírodě.

Irena Carvanová

Lidice – V. A, V. B

Krásné slunečné počasí, které v Lidicích přivítalo páťáky na tradiční exkurzi, ostře kontrastovalo s tragickým osudem této středočeské obce. Paní průvodkyně, jejíž babička z Lidic pocházela, nám kromě příběhu lidické tragédie vyprávěla i zajímavé podrobnosti z každodenního života původních Lidic nebo z dalších osudů lidických žen a dětí, které měly to štěstí, že válku přežily. Díky tomuto vyprávění jsme si mohli lépe představit tehdejší život v obci i to, jak osudné události zasáhly do životů lidických obyvatel.

Kateřina Sedláčková

Poznávací výprava V. A na farmu

Rádi poznáváme, jak svět kolem nás funguje. Proto jsme se také vypravili na zemědělskou farmu pana Oldřicha Poláčka na Holi.

Svou pozornost jsme zaměřili na provázanost rostlinné a živočišné výroby a využívání moderních technologií v zemědělství. Pod odborným vedením paní učitelky Ing. Martiny Maršíkové jsme nejen určovali druhy plodin, ale taky poznávali zemědělské stoje řízené počítači a navigované přes GPS. Vysvětlila nám všechno ze života krav, ale také nám vysvětlila, jak se roboticky dojí mléko a zpracovává se ve sterilním provozu sýrárny. Viděli jsme také mobilní kurník se slepicemi a seznámili se s tím, jak funguje elektrický ohradník.

Nakonec jsme se dozvěděli, že zemědělský a potravinářský odpad není ve skutečnosti jen odpad, ale důležitá surovina pro bioplynovou stanici, která vytváří plyn pro výrobu energie. Tu můžeme zase využít třeba pro fungování farmy….

Škola v přírodě II. A, IV. B – 3. den

Dnešní den byl plný zážitků a nových informací. Dopoledne jsme se vydali na výlet, abychom se dozvěděli více o plemenu husky. Měli jsme jedinečnou možnost si pohladit i roztomilá štěnátka a dozvědět se od chovatelky o jejich péči a výcviku. Bylo to úžasné setkání s těmito krásnými a inteligentními psy.

Zpáteční cestou jsme se zastavili na rozhledně Bramberk, která nabízí úchvatný panoramatický výhled na okolní krajinu. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli vychutnat krásy Jizerských hor z ptačí perspektivy. V dálce jsme zahlédli horu Sněžku a Ještěd.

Po obědě nás čekala pedagogika zaměřená na život mravenců. Lektorka nám poutavě vyprávěla o fascinujícím světě těchto drobných tvorů a o jejich důležité roli v ekosystému. Dozvěděli jsme se, jak mravenci komunikují, jak si budují hnízda a jak se starají o potravu. Nejvíce nás ale zaujala praktická část lekce, kde jsme si sami vyzkoušeli, jak se mravenci pohybují a jak spolupracují. Byla to zábavná a poučná zkušenost, která nám pomohla lépe porozumět těmto živočichům.

Den se pomalu chýlí ke konci a dnes v noci nás čeká stezka odvahy.

Irena Carvanová

Svět práce v praxi

V rámci pracovního vyučování je v osmém ročníku téma Svět práce, do kterého jsme dětem připravily 2 přednášky.

Do školy přijel na návštěvu p.Vojtěch Menšík, technický manažer firmy PORSCHE engineering a do Prahy jsme se rozjeli do Vodafonu na pozvání p. Štěpána Buranyče, Voice Architekta.

Ve škole jsme zhlédli a vyslechli prezentaci o světově proslulé automobilové značce a jejím technickém testování v České republice. O zajímavé práci v korporátu světového věhlasu. Nadšenec do aut nadchl hlavně kluky, ale zmínil i důležitost žen ve firmě.

Ve Vodafonu nám připravili několik témat:

Technické zabezpečení – Co je a jak vlastně funguje internet, počítače, trocha historie i nástin budoucnosti.

Security – Bezpečnost na internetu (platby, phising, hackerské útoky a obrana proti nim)

Marketing – Jak pracovat se sebeprezentací a s vlastní historií/stopou na internetu

Zajímavost – Využití, výhody a úskalí práce s AI

Prezentace byly proloženy kvízy, které jsme vyplňovali na telefonech, hrálo se o věcné ceny. Pro aktivní žáky byla připravena i sladká odměna. Moc děkujeme za perfektně připravený program.

I nedávná návštěva skládky v Úholičkách prezentovala možnost zaměstnání v blízkém okolí, takže myslíme, že jsme osmákům představily pestrou nabídku různých povolání.

Irena Čermáková a Olga Roháčková

Škola v přírodě II. A a IV. B – 2. den

Děti se ponořily do světa lesní pedagogiky

Dnes jsme se vydali na dobrodružství do lesa. Věnovali jsme se lesní pedagogice, která nám pomohla lépe porozumět tomuto fascinujícímu světu.

Dopoledne začalo seznámením s důležitou profesí – lesníkem. Děti se dozvěděly, jak lesníci pečují o les a zajišťují jeho zdraví a prosperitu. Naučily se také, jak se v lese chovat ohleduplně a zodpovědně, abychom chránili tento vzácný poklad pro budoucí generace. Velkým tématem dopoledne byl kůrovec – škůdce, který ohrožuje zdraví stromů.

Následovala výprava do nitra lesa, kde se děti staly malými detektivy. Pomocí zkušených průvodců poznávaly různé druhy stromů typické pro Jizerské hory a učily se rozpoznávat stopy zvířat, která v lese žijí, o rostliny, drobné živočichy a znaky, podle kterých poznáme zvířata.

Během cesty přišla na řadu také zábava a tvoření. Děti si vlastnoručně vyrobily dřevěné medaile, které jim budou připomínat tento výjimečný den. Nechyběly ani různé kvízy a hry, které prověřily jejich znalosti o lese a jeho obyvatelích.

Po dopoledni plném dobrodružství a poznání  jsme se pustili do dalšího tvoření. Tentokrát se děti zaměřily na výrobu podtácků z tvrdnoucí hmoty, staly se hrnčíři a vyrobily nádoby, a také postavily domečky pro zvířátka.

Celý den v lese byl pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem. Pochutnaly jsme si na buchtičkách se šodó a rizotu a odnesly si domů nejen spoustu nových znalostí a dovedností, ale také hlubší respekt k přírodě a pochopení důležitosti ochrany lesů.

Irena Carvanová, Markéta Svobodová

Anglie – 5. den

Milí rodiče,

další den našeho výletu do Anglie je za námi a byl to opravdu skvělý zážitek!

Dopoledne jsme se vypravili do londýnského parku Greenwich a podívali se na nultý poledník. Je to ten slavný bod, kde se setkává východní a západní polokoule. Následně jsme se lodí přesunuli k Tower Bridge, kde jsme měli možnost přejít skleněnou lávku. Výhled byl dechberoucí!

Odpoledne nás čekal zlatý hřeb programu – muzeum Madame Tussaud. Všechny ohromilo množství voskových figurín slavných osobností. Fotky s oblíbenými celebritami byly samozřejmostí!

Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do Doveru, kde jsme nasedli na trajekt. Půlnoční vylodění v Calais proběhlo hladce a teď pokračujeme v cestě domů, do Velkých Přílep.

Všichni jsou plní zážitků, spokojení a těší se, až vám všechno osobně poví.

Zdraví pedagogický tým.

Škola v přírodě II. A a IV. B – 1. den

Dnes odpoledne jsme se vydali na dobrodružnou cestu poznávání přírody a sebe sama. Pomocí tajenky, která byla ukryta v lese, jsme se dozvěděli důležité poselství o tom, jak můžeme chránit životní prostředí.

Tajenka: Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe.

Irena Carvanová, Markéta Svobodová