IV. B – výtvarná diktát

Myslíte si, že diktát patří jen do českého jazyka? To jste na velkém omylu. Žáci IV. B si vyzkoušeli, jaké to je malovat podle diktátu. Možná se to nezdá, ale tato forma práce jim poskytla velkou příležitost uplatnit svoji kreativitu. Žáci dostali za úkol namalovat několik prvků (kruhy, tečky, vlnovka…), ale jejich přesné ztvárnění už pojal každý po svém, stejně tak jako dotvoření celého obrazu. Výsledkem je, že ze stejného zadání vznikla opravdu velice různorodá díla. Tak, jako jsou různí i naši malíři 😊

Kateřina Sedláčková

Lyžařský kurz – 1. den

Zvládli jsme dlouhou cestu do Rakouska a přijeli sněhovou vánicí do krásného počasí. Bleskurychle jsme naskládali všechny věci do lanovky a vyjeli do vyšší nadmořské výšky, kde už nepanovala tak jarní atmosféra.
Děti byly neuvěřitelně statečné a po úmorné cestě zvládly i krásně lyžovat.
Klára Mušková

Řemeslná dílna

Ačkoli teplé počasí v minulém týdnu vyzývalo k pobytu venku, s dívkami jsme již tradičně zasedly k šicím strojům, vybavené nutnými páráčky (familiárně přezdívanými “Karel”) a jinými potřebnými pomůckami, a pokračovaly jsme v šití lněných tašek. Později jsme ušily i potahy na polštářky. Jako vždy vládla příjemná atmosféra plná humoru a povídání, kterou umocnilo popíjení čaje s domácím medem.
I když je tempo práce různé, chci všechna děvčata pochválit. Své stroje statečně ovládají, zvládnou navinout nit, navléct stroj, dokáží řešit základní problémy. A co nezvládnou, řešíme společně 🙂

Olga Roháčková

Světový den vody – 22. 3.

Žáci si připomněli významný ekologický svátek Světový den vody. Oslavili jsme ho v „modrém“. Povídali jsme si o významu vody pro všechny a pro všechno, o důležitosti šetření s touto vzácnou tekutinou. Popřáli jsme vodě hodně ohleduplných lidí a přáli bychom si, aby si každý uvědomil, že existují místa na světě, kde nemají lidé vody dostatek.

Voda na stromech neroste…..

Markéta Svobodová

Jarní koncert Tomáše Kočka a ORCHESTRU

Čtvrtek 16. 3. 2023 se nesl ve znamení velkých přesunů osazenstva celé naší školy. Koncert byl sice avizován jako jarní, ale ranní sníh nám dával najevo, že Vesna ještě vládu nepřejala.

Hned ráno odjeli žáci prvního stupně pěti autobusy do Otvovic, kde se k nim přidaly ještě děti z okolních škol a otvovické mateřinky.

S úderem deváté hodiny se sál rozezněl hudebními nástroji, které jen tak běžně neslyšíme, a to třeba cimbálkem, fujarou nebo šalmají.

Tomáš Kočko si posluchače velmi rychle získal a po chvilce celým sálem zněno jarní zaříkadlo. Témata většiny písní byla zaměřena na jarní předkřesťanské tradice, které v nás jsou zacyklené dodnes. Žáci velmi hezky reagovali a dokonce si i zatančili.

Pak se diváci vyměnili a do sálu přišli žáci druhého stupně, kteří mezitím také do Otvovic dojeli.  Atmosféra byla podobná.

Melodie písní jsou velmi chytlavé a tak si při návrtu někteří prozpěvovali  „Vyjdi, vyjdi slunko“ a nebo „Zaklínám tě Moreno!“ A protože se k poledni oteplilo a sníh roztál, ti mladší uvěřili, že síla jejich slov opravdu zimu zahnala a konečně nastává jaro.

Tomáš Kočko ještě v pátek přijel navštívit 1. stupeň, kde s ním byla naplánovaná beseda o pohanské mytologii, ale nejprve musel obejít všechny třídy, pozdravit nadšené žáky a vyfotit se s nimi.

Byl to velmi milý kulturní zážitek a tímto jsme jistě „Evropský den hudby“ náležitě oslavili.

Děkujeme SRPŠ za finanční podporu této akce.

Jana Truhlářová

EUDAMUS 2023

Naše škola se nedávno účastnila projektu Evropský den ve školách, který byl zaměřen na hudbu. Žáci se během celého týdne věnovali hudební tvorbě, hráli na různé hudební nástroje, zpívali, tančili a tvořili obrázky na téma „Hudba v nás“.

V rámci projektu jsme se ve středu 15. 3. virtuálně setkali se školami z různých koutů světa, které se do tohoto projektu také přihlásily. Během této interakce jsme se mohli podívat na to, jakým způsobem se hudba objevuje ve školách v jiných evropských zemích.

Celý týden byl plný energie, kreativity a radosti z hudby. Skutečně největší třešničkou na dortu celého projektu byl hudební host Tomáš Kočko, který navštívil naši školu a zahrál pro naše a další děti z okolních vesnic v sále v Otvovicích krásné moravské písně se svým orchestrem. Jeho hudba dokázala rozproudit všechny emoce a přenesla nás do kouzelného světa tradičního folklóru. Pro naše žáky bylo velkých potěšením a inspirací vidět tak talentovaného umělce. Jeho písně přivolaly jaro a pozvedly náladu všem, kdo měli tu čest ho slyšet.

Marie Jednorožcová

Zpráva o projektu třídy V. B

Sdružení rodičů a přátel školy nám nabídlo finanční podporu pro třídní projekt, který by děti podporoval v rozvíjení dovedností a kompetencí a motivoval je k učení a poznávání. Z několika návrhů si děti vybraly projekt navazující na učivo vlastivědy – osobnosti a události naší země, způsoby života a bydlení. Plánovali jsme získat v muzeu informace a pak je dál zpracovat různými způsoby – výtvarně i literárně. Provedli jsme společně finanční rozvahu na základě zjištěných cen zboží v papírnictví a rozhodli, jaký materiál za přidělenou finanční podporu pro každou skupinku nakoupíme.

Podnikli jsme dvě návštěvy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Nejdříve jsme navštívili expozici „Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce“ o správě vrchnostenského panství v období 18. a 19. století. O týden později expozici: „Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt“ představující období začátku 20. století, kdy po vybudování železnice zažívaly Roztoky velký stavební rozvoj.

Děti byly na obě exkurze dobře připraveny. Utvořily šest skupin a v nich si rozdělily role zapisovatele, fotografa, pátrače po informacích v expozici apod. Každá skupina si vybrala téma, které jí přišlo zajímavé. Bylo to bydlení, kuchyně, hygiena, odívání, kancelář a výstavba budov. Na výstavách bedlivě poslouchaly výklad, doptávaly se na informace ke svému tématu, dělaly si poznámky a fotografovaly. (Paní průvodkyně z nich byly trochu vyvedené z míry 😊)

Po návratu děti ve skupinách prošly a vybraly vhodné fotografie a mohlo se začít zpracovávat. Napřed bylo potřeba rozpočítat přidělenou velikost papíru z pětimetrové role. Rozměřit, narýsovat kolmice a rozstříhat. Jak se nám hodila matematika s geometrií!!

Pak děti svá témata zpracovaly textově a graficky. A protože informací se stále nedostávalo, hodily se a byly využity i knižní a internetové zdroje. Vybrané informace děti přepsaly, popsaly pořízené dokumentační fotografie a vytvořily tematické prezentace, které teď zdobí chodbu školy a budí zájem spolužáků i učitelů.

Peníze zbyly i na modelovací hmotu. Takže s oporou fotodokumentace jsme ještě zajímavé objekty vymodelovali a nabarvili je. Při všech činnostech se živě diskutovalo, řešily se nejrůznější problémy, ale nakonec se vždy společně došlo k dohodě. Děti přistupovaly ke svým úkolům s nadšením a zápalem, pracovaly tvořivě a velmi samostatně.

Nakonec o tom, jak se jim podařilo zvládnout tuto výzvu, každý napsal vlastní zprávu a objevil tak další literární žánr. A jak jim to šlo!!

Podívejte se na fotografie a projděte si s námi tento báječný společný zážitek 😉

Za V. B Daniela Rajmonová