Bezpečně do školy a ze školy

Všichni naši žáci si ve středu 6. 9. 2023 v rámci projektu Bezpečně do školy a ze školy připomněli, jak se správně chovat v dopravním provozu. Praktické aktivity v ulicích Velkých Přílep i nejbližšího okolí byly zaměřené na pravidla silničního provozu pro chodce (jednotlivce nebo skupiny) i cyklisty. Žáci si připomněli i rizika spojená s používáním mobilních telefonů při pohybu na pozemních komunikacích. Nechybělo trénování přecházení vozovky na různých typech přechodů, žáci si všímali dopravních značek a vysvětlovali si jejich význam. Druháci si po návratu do třídy dokonce vyrobili sešit, který jim bude sloužit jako učebnice značek.

Naše nejmenší čekala v pátek 8. 9. 2023 první návštěva – s preventivním programem zaměřeným na bezpečnou cestu do školy za nimi přijela policistka por. Anna Štisová s vedoucím BESIPu pro Středočeský kraj Ing. Miroslav Poláchem. Žáci se seznámili se základními pravidly při přecházení vozovky na přechodu pro chodce, připomněli si správnou jízdu na kole v doprovodu dospělého a zhlédli krátký film o viditelnosti na silnici. S tím souviselo i povídání o reflexních prvcích. Všichni  dostali „zajíčka reflexáčka“, který jim udělal radost, ale pokud ho vhodně použijí, třeba zavěšením na aktovku, může se stát i jejich ochráncem.

 

 

 

Zahájení školního roku 2023/2024 v 1. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 v 1. ročníku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 ve školní jídelně – výdejně, budova Pražská 740 (nová budova).

Program pro děti bude pokračovat v kmenových třídách v budově Pražská 38 (stará budova) za přítomnosti rodičů.

Zahájení bude začínat v těchto časech:

v 8:00 h pro I. A

v 8:45 h pro I. B

Prvňáčci si s sebou vezmou školní aktovku na pomůcky, přezutí tento den není potřeba.

Školní jídelna a školní družina budou v provozu od úterý 5. 9. 2023.

Zahájení školního roku 2023/2024 v 2. – 9. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 v 2. – 9. ročníku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 – 8:45 h v kmenových učebnách tříd.

Přezutí tento den není potřeba.

Školní jídelna a školní družina budou v provozu od úterý 5. 9. 2023.

Školní klub bude v provozu od pondělí 11. 9. 2023.

Vyučování v 1. ročníku ve dnech 5. 9. – 8. 9. 2023

Vyučování v 1. ročníku bude začínat od 5. 9. 2023 každý den v 8:00 h v kmenových učebnách v 2. patře budovy Pražská 38.

Vyučování bude končit takto: 5. a 6. 9. 2023 po 2. vyučovací hodině v 9:40 h, 7. a 8. 9. 2023 po 3. vyučovací hodině v 10:45 h.

Od 11. 9. 2023 bude vyučování končit každý den po 4. vyučovací hodině v 11:40 h.

Vychovatelky školní družiny si děti budou přebírat každý den v 11:40 h.

Ve dnech 5. – 8. 2023 budou děti, které nebudou odcházet ze školy hned po skončení vyučování, zůstávat do 11:40 h pod dohledem třídních učitelek.

Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů nevstupovali do prostoru šaten. Paní učitelky dětem se vším potřebným pomůžou.

Vyučování v 2. – 9. ročníku ve dnech 5. – 6. 9. 2023

Vyučování v 2. – 9. ročníku bude začínat 5. – 6. 9. 2023 v 8:00 h.

V těchto dnech bude vyučování končit takto: 2. – 5. ročník po 4. vyučovací hodině v 11:40 h, 6. – 9. ročník po 5. vyučovací hodině ve 12:35 h.

Od čtvrtka 7. 9. 2023 bude vyučování 2. – 9. ročníku probíhat podle pravidelného rozvrhu hodin.

Sešity, pracovní sešity a pomůcky pro školní rok 2023/2024

Sešity a pracovní sešity pro I. a II. stupeň

POZOR!!!

Žáci, kteří navštěvovali naši školu ve školním roce 2022/2023 mají sešity a pracovní sešity zakoupené prostřednictvím SRPŠ a obdrží je na začátku školního roku.

 

Pomůcky pro I. a II. stupeň

Většina pomůcek jsou věci, které už žáci ve škole používali. Prosíme o kontrolu, zda jsou v pořádku, v případě spotřebování o dokoupení nových pomůcek.

Pomůcky pro 1. ročník

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky pro 4. ročník

Pomůcky pro 5. ročník

Pomůcky pro II. stupeň