Indiánský pětiboj ve školní družině

Přesně na Den dětí, 1. června, proběhl ve školní družině indiánský pětiboj.

V předcházejících týdnech se děti ve všech odděleních věnovaly indiánské tématice. Četly s vychovatelkami indiánské příběhy, vybarvovaly omalovánky, povídaly si o životě indiánů, vyráběly totemy, čelenky, bubínky, vyplňovaly pracovní listy.

V závěru se konal za velmi horkého počasí pětiboj, kde si děti vyzkoušely,  jaké to je jezdit na koni, zabít bizona, přejít provazový most, doplnit zásoby vody pomocí lžíce a  sestavit z písmen co nejrychleji tajné slovo.

Byla to vydařená akce, děti fandily svému družstvu ze všech sil. Ti nejobratnější si odnesli na památku diplomy, pro všechny byla připravená sladká odměna.

Silvie Koutná

Třídní logo VII. B

Se sedmou třídou jsme se rozhodli vytvořit logo, které by charakterizovalo našeho společného ducha a energii.

Nejprve byly vytvořeny návrhy, poté jsme hlasovali a usnesli se, že je třeba ještě v návrzích pokračovat. Nakonec byl ale jeden vybrán, návrh Vítka H. splňoval kritéria a navíc byl perfektně jednoduchý, což pro vytvoření šablony je jednoznačný bonus. Šablony jsme poté použily k výzdobě triček, které si děti donesly. Děti pracovaly s barvami na textil, nanášely je houbičkou. Někteří žáci své logo dozdobili fixou a nechali si trička i podepsat. Myslím, že jsme si společné tvoření užili a zároveň se děti naučily něco nového – tvořit logo, vytvořit šablonu, nanést barvu a pracovat s textilním materiálem.

Olga Roháčková

Květen v 5. oddělení školní družiny

Krásný slunečný den,

opět se Vám ozýváme s pozdravy z naší družiny. Uplynulé dny jsme trávili především venku. Pan školník nám na zahradu namontoval hadici a můžeme nejen zalévat náš záhonek, ale také paní vychovatelky zalévají nás, snad tedy neporosteme moc rychle.

Téma indiánů, které nás provázelo uplynulý měsíc, pro nás nebyla novinka, ale přesto jsme si ho užili tvorbou čelenek, družinového totemu a hráli jsme i různé hry – řešili jsme úkoly náčelníka.

Ke Dni matek jsme vytvářeli otisk naší ruky a luštili jsme zábavnou bojovku, která se našich maminek týkala.

S pozdravem, II. A a Žaneta Pokorná

Kouzelník Reno ve školní družině

Již podruhé navštívil naši školní družinu kouzelník Reno se svým představením a opět pobavil nejen děti, ale také paní vychovatelky.

Za doprovodu hudby v rytmu disco jsme mohli vidět různá kouzla s deštníky, kartami, balónky, vějíři apod. Děti byly zapojeny do kouzlení přímo na jevišti a skvělou asistentku našel pan kouzelník také v jedné z našich vychovatelek :-).

Překvapením pro děti nakonec byl trik, kdy se z malinkého plyšového králíčka stal králík živý.

Vystoupení bylo oceněno velkým potleskem a všichni doufáme, že toto vystoupení Rena nebylo u nás poslední.

Silvie Koutná

Jaro v 2. oddělení školní družiny

Dobrý den,

tentokrát se Vám ozýváme se zprávou o předešlých jarních dnech. Střídalo se nám teplo a slunečno, ale také déšť. Přesto jsme spoustu času trávili venku, prakticky každý den, kdy nepadaly trakaře. Hodně času jsme věnovali zvířátkům, které na jaře můžeme potkat. Především tedy hmyzu, který jsme malovali a povídali jsme si o něm ve škole, ale také jsme jej pozorovali venku. Vnímali jsme změny v přírodě, poznávali stromy a keře, květiny. Seli jsme na školní zahradě hrášek a také jsme si taková jednoduchá semínka s plody vytvořili z papíru. Hodně času jsme věnovali různým hrám a pobytům na dětských hřištích. Pozorovali jsme místní koně, dokonce se jednoho klukům podařilo na fotkách i potěžkat.

Podíleli jsme se také na vytváření výrobků na Jarních trhy pořádané školou a vyškrabávali jsme si vajíčka. S těmi nám pomáhal i Ohniváček! Také jsme si povídali o Dni Země a tvořili jsme si zápich naší zeměkoule. Vytvořili jsme si moudré sovy z modelovací hmoty. Děvčata si vytvořila krásné prstýnky, kluci zase zub žraloka, který šel zavěsit na provázek. Využíváme také stolní fotbálek, který máme k dispozici ve škole a samozřejmě stavíme z různých stavebnic jako je lego nebo dřívka – ta jsou nejlepší na garáže pro družinová auta! A samozřejmě často zpíváme (pohádkové a filmové písničky) a hrozně rádi tančíme.

Vedle výtvarných aktivit jsme také procvičovali počty formou obrázků a abecedu pomocí jednoduchých her ve venkovním prostředí.

Z družiny zdraví, I. B a Michaela Blažková

Duben v 6. oddělení školní družiny

Na samém začátku měsíce dubna se děti s nadšením pustily do výroby záložek pro budoucí prvňáčky. Záložky se velmi zdařily a věříme, že jsme budoucí školáčky potěšili.

Počasí nám přálo téměř celý měsíc a tak jsme mohli být na čerstvém vzduchu. Hráli jsme míčové hry, malovali křídou a poznávali přírodu v okolí.

22. 4. jsme oslavili „Den Země“. Povídali jsme si, jak chránit a udržovat přírodu, abychom se tady na Zemi cítili co nejlépe. Děti pracovaly ve skupinkách a vyzkoušely si, jak správně roztřídit odpadky do jednotlivých tříděných kontejnerů. Práce šla dětem skvěle od ruky 🙂

Závěrem tohoto dne si děti vyrobily veselou papírovou planetu Zemi.

Poslední den měsíce se nesl ve znamení čarodějnic. Ani my jsme nezaháleli, děti vyrobily moc pěkné papírové čarodějnice, které zdobí naši třídu. Pobyt venku na zahradě si děti zpestřily čarodějnickým běhacím čtením, kde měly za úkol vyluštit tajenku. Nakonec získaly sladkou odměnu.

Ivana Seiserová a II. B

Jarní dění v 1. oddělení školní družiny

Říká se „březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“. Tato pranostika je v tomto roce stoprocentně pravdivá, protože nám počasí opravdu moc nepřálo.

Ale vůbec nás to neodradilo od příprav na svátky jara.

Povídali jsme si o prvních jarních kytičkách, které jsme poznávali při našich vycházkách a některé jsme si také vyrobili. Děti připravily výzdobu na školní bál, tvoření bylo zaměřené na jarní trhy a na Velikonoce. Poctivě jsme se učili básničky ke Dni poezie a hráli oblíbenou kartičkovou hru „já mám – kdo má“ na rozvíjení slovní zásoby. Děti si také vyplnily čarodějnický dotazník a tu svoji čarodějnici si namalovaly a daly jí čarodějnické jméno.

Pokud počasí přálo, využili jsme ho k vycházkám do lesa, hraním na různých hřištích a malováním na chodník.

Silvie Koutná

Jaro v 3. a 4. oddělení školní družiny

Tvoření nás vždy baví, a proto jsme letos s dětmi přispěli na jarní trhy krásnými výrobky.

S radostí jsme taktéž vyrobili velikonoční dekoraci, kterou si děti zkrášlily domov.

Počasí je letos proměnlivé, proto se snažíme trávit co nejvíce času venku na procházkách a se sportovním vyžitím.

V družině děti rády řešily kvízy o čarodějnicích a odnesly si taktéž krásný výrobek.

Rádi stavíme z lega, hrajeme hry a i chlapci rádi vyrábí náramky z gumiček. Je to příjemný odpočinek po vyučování.

Za 3. a 4. odd. školní družiny Gabriela Lillingová a Renata Housová

Vajíčka z přírodnin

Pravidelným cílem vycházek dětí z družiny bývá les.

Les, který nám nabízí tolik možností a inspirací nejen k hrám, ale také k tvoření z přírodnin.

Při jedné z vycházek si družinové děti z I. A a  I. B nasbíraly různé kytičky, lístečky, klacíky a v lese vytvořily krásná vajíčka jako vzpomínku na nedávné velikonoční svátky.

Silvie Koutná