Postup při řešení stížností

Veškeré podněty a stížnosti je potřeba řešit tam, kde vznikají, a v okamžiku, kdy vznikají. Teprve při neúspěchu v řešení postupovat k dalším zodpovědným osobám. Tento komunikační postup zajistí nejefektivnější a nerychlejší řešení podnětů.

Ke schůzce prosíme využívat především konzultační hodiny, schůzku vždy předem domluvit.

 

Řešení stížností na výuku (obsah a forma)

vyučující → předseda metodického sdružení ( MS) nebo předmětové komise (PK) → koordinátor školního vzdělávacího programu (ŠVP) → vedení školy

Řešení stížností na vztahové problémy ve třídě

vyučující → třídní učitel → výchovný poradce → metodik prevence → vedení školy

 

Vedoucí MS a PK:

 • MS pro 1. stupeň
  • 1. – 3. ročník – Jana Juklová
  • 4. – 5. ročník – Kateřina Sedláčková
 • PK českého jazyka – Jitka Farová
 • PK cizích jazyků – Ivana Lédlová
 • PK přírodních věd (F, Ch, P, Z, Env) – Markéta Benešová
 • PK matematiky – Klára Mušková
 • PK informatiky – Martina Janderová
 • PK společenských věd (D, Ov) – Zora Mihalková
 • PK výchov (Hv, Vv, Pč) – Marie Jednorožcová
 • PK Tv, Vz – Michal Peroutka

 

 • Výchovný poradce – Jitka Farová, Irena Hajdová

 

 • Školní metodik prevence – Zora Mihalková, Jana Truhlářová

 

 • Koordinátor ŠVP – Kateřina Sedláčková