Založení SRPŠ

Začátkem tohoto školního roku byl založen Spolek rodičů a přátel při ZŠ Velké Přílepy. Jeho členy se zákonní zástupci mohou stát zaplacením členského příspěvku ve výši 500,- Kč na účet číslo 2301100936/2010. Finance budou využity na vzdělávací a společenské aktivity školy, vybavení učeben a pomůcky.

Kontakt: eva.tlukova@seznam.cz