Třídní schůzky

V pondělí 13. 11. 2017 se budou konat třídní schůzky:

v 17:30 h třídní schůzky pro rodiče žáků 1. stupně
v 18:00 h třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně

Prosíme o účast, je důležitá. Děkujeme.