Básničkové odpoledne ve školní družině

Určitě každý z nás ví, že březen je měsícem knihy. Málokdo však také ví, že 21. březen je Dnem poezie.

Při této příležitosti se sešla všechna oddělení školní družiny a navzájem přednesla básně, které se děti naučily se svými vychovatelkami.

První třídy si připravily společnou rýmovanou pohádku O červené Karkulce a děti k ní nakreslily krásné obrázky. Od dětí z druhých tříd jsme slyšeli básničky o narcisu, o sněžence a o barvičkách. Třetí třídy pak měly připravené básně o jaru a o chování.

Ti odvážnější dostali prostor přednést básničky sami, nebo s kamarádem. Závěr odpoledne pak patřil rýmovaným hádankám.

Všechny děti byly moc šikovné a patří jim velké poděkování za vzornou přípravu.

Silvie Koutná