Paměť národa – Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyhledat a vyzpovídat nejlépe místního pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Tolik zadání. Za podpory starostů Roztok, Velkých Přílep a Úholiček a za veliké péče učitelů, vzniklo krásných 6 dokumentů, prezentovaných na společném podiu v hotelu Academic v Roztokách.

Přílepský tým pod odborným vedením Zory Mihalkové pracoval ve složení Marie Kellerová, Michaela Tydlitatová, Anna Winzigová, Nela Slezáková a Matyáš Lapáček. Práce to byla půlroční intenzivní, jak v terénu, tak u počítače. Vše dát dohromady, naskenovat, sestavit, namluvit, nafotit, ozvučit a vymyslet zajímavou prezentaci na galavečer 14. 3. 2024.

Žáci vystoupili před plným sálem, byli stateční a originální. Každý výkon byl oceněn potleskem a stiskem rukou od samotných přihlížejících pamětníků, nebo jejich rodinných příslušníků.

Odborná porota nakonec nerozdávala umístění ani ceny, ale rady. V porotě byla pedagožka, novinář a historik a všichni práci dětí velmi ocenili. Každý ze svého profesionálního náhledu. Předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh. Ale naopak touto formou lze zpřístupnit moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. A samotní tvůrci? Obohaceni o setkání se starší pamětnickou generací, získání nových zkušeností z oblasti publicistiky i seznámení se s technickým zařízením profesionálů a spolupráce v týmu.

Byl to pěkný zajímavý večer.

Reportáže můžete shlédnout na https://www.pribehynasichsousedu.cz/.

Zhlédla a zapsala Irena Čermáková