Grafická technika slepotisku v sedmých třídách

Ve dvou vyučovacích hodinách jsem se naučili grafické technice slepotisku. Pro zadání s ornamentem se nám technika velmi hodila. Po teoretickém úvodu a vysvětlení postupu žáci sami tvořili nejrůznější ornamenty či jednoduché tisky. Vznikla  nejrůznější plejáda originálních děl (tvorba písmen, číslic, symbolů, opakujících se ornamentů apod.).

Alena Dědourková a žáci sedmých tříd