Březen v 4. a 6. oddělení školní družiny

Jaro už konečně dorazilo i k nám do družiny. Při procházkách v okolí školy pozorujeme příchod jara, poznáváme jarní květiny a vyrábíme krmení pro ptáčky.

Zajímavým tématem tohoto měsíce bylo povolání, které jsme propojili se stezkou formou hádanek.

V rámci světového dne poezie se děti učily báseň, kterou pak společně zarecitovaly dětem z ostatních oddělení.

S příchodem Velikonoc jsme si s dětmi povídali o tradicích a zvycích u nás, tak ve světě. Závěrem povídání jsme dětem připravili stezku. Vymalovali jsme si keramické květináče, do kterých si děti zasely osení a s radostí si je odnesly domů. Nechyběly ani zápichy ve tvaru zajíce a barevné mandaly ve tvaru vejce.

Krásné jarní dny přeje Gabriela Lillingová a Ivana Seiserová