S osmáky do pravěku

Ve čtvrtek 11. 4. jsme se s VIII. A vypravili na archeologickou výstavu Archevita v roztockém Středočeském muzeu na zámečku. Expozice je to velice působivá, interaktivní, unikátní a odborníky oceněná. Díky lektorskému programu Vykladači historie s paní Šimkovou jsme si pravěk doslova osahali. Zábavný 90 minutový program, povídání, hádání a prohlídka předmětů denní potřeby, výstava, pracovní listy a hra. Děti pracovaly ve skupinkách a čas rychle plynul. Nálezy krásně dokládají genius loci místního kraje a místa s nejstarším osídlením v Čechách na území dnešních Roztok, Velkých Přílep, Horoměřic, Turska a podle Únětic nazvané Únětická kultura.

Myslím, že jsme krásně propojili přírodopis  – vývoj člověka a jeho kultur a dějepis – historické etapy, a žáci si odnesli mnoho informací.

Doporučujeme k návštěvě, programy jsou přizpůsobené věku dětí.

Irena Čermáková a Zora Mihalková