Malí rytíři s plnicím perem v I. A a I. B

V pátek 12. dubna se v prvních třídách naší základní školy konal tradiční písařský rituál. Žác I. A a I. B se po úspěšném složení zkoušky stali oficiálními písaři.

Zkouška byla náročná, ale žáci se s chutí pustili do psaní. Nejprve absolvovali diktát, poté opisovali a přepisovali věty z tabule.

Kromě samotné zkoušky byl rituál obohacen o netradiční prvek. Dvě žákyně z pátého ročníku byly převlečeny za rytíře Perka a rytíře Bombičku.  Jejich úkolem bylo prvňáčky celým rituálem provést.

Po úspěšném složení zkoušky dostali prvňáčci slavnostní certifikát písaře. Na něm bylo napsáno jejich jméno, datum a slavnostní slib, který žáci stvrdili svým podpisem. Kromě toho obdrželi také plnicí pero s bombičkou. Byli hrdí na svůj úspěch a slibovali, že budou psát s pečlivostí a zodpovědností.

Za třídní učitelky: Martina Horká a Jana Truhlářová