Prostorová tvorba v VIII. A a VIII. B aneb vrstvy krajiny a její reliéf

Vrstvy, materiál a víko od krabice. To byly prostředky, kterými si žáci díky technice asambláže osvojili prostorovou tvorbu. Pomocí nejrůznějších materiálů vymýšleli, variovali a zpracovávali obdélníkový prostor víka od krabice. I díky tomu vznikl rám celé tvorby. Během tvoření probíhala diskuse o vhodnosti a použití materiálu ke konkrétnímu zpracování. Tvorbu jsme si náležitě užili.

Alena Dědourková a žáci VIII. A a VIII. B