Už jsou z nás čtenáři!

Po nástupu do první třídy není pro malé školáky nic důležitějšího, než aby se naučili číst a psát. Nedávno byli žáčci pasováni na „písaře“. Touto zkouškou prokázali, že už zvládnou psát podle diktátu, opíší i přepíší větu.

Druhou velkou dovedností je oblast čtení. To, jestli si zaslouží být nazýváni i „čtenáři“, prověřila druhá velké zkouška našich nejmenších. Knihovna Velké Přílepy v čele s paní Janou Kouřimskou se o tuto slávu už několik let stará.

Školáčci přišli v doprovodu svých paní učitelek a v knihovně už na ně čekali nejen rodiče, kteří si své ratolesti přišli poslechnout, ale i odborná porota, v které jsme přivítali pro I. B paní starostku Kamilu Handlovou a pro I. A paní místostarostku Šárku Musilovou. Pokaždé byla v porotě zástupkyně ředitelky školy paní Kateřina Sedláčková a zástupci nejaktivnějších dětských čtenářů knihovny.

O slavnostní akt se postarali žáci devátých ročníků, kteří vše moc hezky uváděli.

Naši malí čtenáři se opravdu hodně snažili, i když někdy byla znát nervozita. Všichni nakonec předvedli, jak pěkně už dokážou číst, a zasloužili si krásnou knihu z edice První čtení. Pamětní list a drobný dárek ve formě placky knihovny jim budou tento slavnostní okamžik dlouho připomínat.

Doufejme, že si děti i v dnešní přetechnizované době najdou cestu nejen do přílepské knihovny, ale především v sobě naleznou lásku ke knihám a čtení vůbec.     

Třídní učitelky prvních ročníků: Jana Truhlářová a Martina Horká